Liste over fusionssager

Liste over fusionssager 2017

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet i 2017.

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed*
Anmeldelsestype Virksomheder Branche (NACE) Dato for
afgørelse
28-11-2017 04-12-2017 Forenklet 505KDSL A/S, Erhvervsinvest IV K/S, Vitfoss A/S og Erhvervsinvest Management A/S, Gasa Group Holding A/S og Vitfoss A/S A 01.03 - Planteformering; G 46.22 Engroshandel med blomster og planter; G 47.76 Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr 14-12-2017
24-11-2017 01-12-2017 Forenklet Holdingselskabet J. Jensen ApS, Adserballe & Knudsen Holding ApS og Hjarsø Holding ApS 4120 - Opførelse af bygn.; 4399 - anden bygge og anlæg mv.; 4311 - nedrivning 14-12-2017
23-11-2017 14-12-2017

Forenklet

Lowell Gruppen, Lindorff Sverige AB, RemCo Management Services AS, Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S K.64 - Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring; K.64.9 - Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring 15-12-2017
22-11-2017 30-11-2017

Almindelig

Polygon A/S og Dansk Bygningskontrol A/S N.81 - Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje 15-12-2017
22-11-2017 22-11-2017 Almindeligt Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S 3530 - Varmeforsyning; 3600 - Vandforsyning; 3700 - Opsamling og behandling af spildevand; 381 - Indsamling af affald 13-12-2017
21-11-2017 20-12-2017 Almindelig Danica Ejendomsselskab ApS og Arbejdsmarkedets Tillægspension 6820 - Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom 21-12-2017
21-11-2017 28-11-2017 Forenklet AP Pension Livsforsikringsaktieselskab og Nykredit Livsforsikring A/S 6511 - Livsforsikring; 6512 - Anden forsikring; 6620 - Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsfor-sikring 29-11-2017
01-11-2017 17-11-2017 Forenklet Athomstart Invest 200 AS, Arendals Fossekompani ASA, Glamox AS og Triton 2740 - Fremstilling af belysningsartikler; 4321 - Elinstallation 24-11-2017
27-10-2017 22-11-2017 Forenklet P. Christensen A/S, Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S 4511 - Salg af biler og lette motorkøretøjer; 4520 - Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer 24-11-2017
26-10-2017 27-10-2017 Forenklet Addtech Nordic AB og Sensor ECS Danmark A/S 465 - Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr; 466 - Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør 06-11-2017
23-10-2017 02-11-2017 Forenklet Credo Partners AS og Geia Food A/S G.46.3. - Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 09-11-2017
20-09-2017 09-10-2017 Almindelig Eniig Energi A/S og HMN NATURGAS A/S 3523 - Handel med gas gennem rørledninger; 6499 - Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.; 9529 - Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 14-11-2017
20-09-2017 09-10-2017 Almindelig SEAS-NVE Holding A/S og HMN NATURGAS A/S 3523 - Handel med gas gennem rørledninger; 6499 - Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.; 9529 - Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 14-11-2017
11-09-2017 19-09-2017 Forenklet Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S 4211 - anlæg af veje og motorveje; 4299 - anden anlægsvirksomhed 26-09-2017
04-09-2017 14-09-2017 Forenklet Autocentralen.com Holding A/S og Semler Retail Horsens A/S  4511 - Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. 21-09-2017
21-08-2017 18-08-2017 Forenklet HomeBob A/S, Solar A/S, TRYG Forsikring A/S og Kring Speedbooting 2016 ApS 5829 - Anden udgivelse af software 30-08-2017
15-08-2017 23-08-2017 Forenklet Centrica plc og Bayerngas Norge AS 091 - Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas; 4671 - Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 25-08-2017
03-08-2017 15-08-2017 Forenklet AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA og Silvan 4752 - Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 17-08-2017
18-07-2017 11-08-2017 Forenklet Ejner Hessel A/S og Mercedes-Benz Starmark I/S 45 - Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf 17-08-2017
17-07-2017 18-07-2017 Forenklet BESTSELLER-koncernen og Intervare A/S samt dettes helejede datterselskab nemlig.com A/S 4711 - Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer 24-07-2017
12-07-2017 18-07-2017 Forenklet Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S 4941 - Vejgodstransport; 5229 - Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; 5224 - Godshåndtering 21-07-2017
06-07-2017 18-07-2017 Forenklet Nordic Capital Fund VIII, Danish Bake A/S med datterselskaberne Lagkagehuset A/S og Danish Bake UK Limited 56 - Restaurationsvirksomhed 20-07-2017
04-07-2017 10-07-2017 Forenklet Maj Invest Equity 5 K/S, ”NewCo ApS” (Ravage, Café Victor, Restaurant Kanalen, Restaurant Geist,
Trattoria FIAT, PS Bar & Grill, The Market, El Nacional og Lusso)
56 - Restaurationsvirksomhed 13-07-2017
20-06-2017 22-06-2017 Forenklet OptiGroup AB og Stadsing A/S 4644 - Engroshandel med rengøringsmidler; 4669 - Engroshandel med maskiner og andet udstyr 30-06-2017
15-06-2017 27-06-2017 Forenklet Coop Danmark A/S og Færch & Co. Gastro ApS 1085 - Fremstilling af færdigretter; 562 - Event catering og anden restaurationsvirksomhed 03-07-2017
15-06-2017 22-06-2017 Forenklet BWB Partners I K/S og Holmris A/S 3101 - Fremstilling af kontor- og butiksmøbler; 4647 - Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler; 7022 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 23-06-2017
14-06-2017 22-06-2017 Forenklet Bygghemma First Holding AB og My Home Møbler 4759 - Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler 26-06-2017
01-06-2017 12-06-2017 Forenklet Nellemann Holdings A/S og Svenningsens Maskinforretning A/S 4614 - Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner; 4661 - Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil; 4663 - Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 19-06-2017
01-06-2017 01-06-2017 Forenklet Forenede Danske Motorejere (FDM) og FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne ”FDM Forsikring” og ”Runa Forsikring” 6512 - Anden forsikring; 6622 - Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 12-06-2017
29-05-2017 31-05-2017 Forenklet Axcel V og K. Nissen International A/S 2825 - Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug); 2932 - Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer 08-06-2017
15-05-2017 02-06-2017 Almindelig Visma Danmark Holding A/S og Team Siri Holding ApS 62 - Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 06-09-2017
10-05-2017 10-05-2017 Forenklet Schlumberger Limited og Weatherford International PLC 3600 - vandforsyning; 432 - El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed 24-05-2017
09-05-2017 19-05-2017 Forenklet Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o 264 - Fremstilling af elektronik til husholdninger 22-05-2017
28-04-2017 27-04-2017 Almindelig SE a.m.b.a. og Boxer TV A/S 6020 - Tv-virksomhed; 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation 27-09-2017
 26-04-2017 28-04-2017 Forenklet Hornsyld Købmandsgård A/S og Nielsen & Smith A/S 4621 - Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 04-05-2017
08-03-2017 14-03-2017 Forenklet Bravida Danmark A/S og JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S 3600 - vandforsyning; 432 - El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed 28-03-2017
10-02-2017 21-02-2017 Forenklet NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden 7022 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse; 7112 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning; 7490 - Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 03-03-2017
08-02-2017 08-02-2017 Forenklet Maj Invest Equity 5 K/S, MIE5 Holding 1 ApS og TDCH A/S 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 16-02-2017
03-02-2017 15-02-2017 Forenklet Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S 6622 - Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 02-03-2017
27-01-2017 27-01-2017 Almindelig K & C Holding A/S, Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 8610 - Hospitaler; 8622 - Praktiserende speciallæger 28-02-2017
23-01-2017 25-01-2017 Forenklet Scan Global Logistics og Airlog Group 5229 - Speditører 31-01-2017
17-01-2017 18-01-2017 Forenklet Nordisk Film A/S, ES North A/S og Parken Sport & Entertainment A/S 9311 - Drift af sportsanlæg 30-01-2017
16-01-2017 24-01-2017 Forenklet Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA og AH Industries A/S 2841 - Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner; 5229 - Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport; 4399 - Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 01-02-2017
06-01-2017 26-01-2017 Forenklet Skynet Invest ApS (kontrolleret af EQT Infrastructure III) og GlobalConnect A/S 6190 - Anden telekommunikation; 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; 6399 - Andre informationstjenester i.a.n. 02-02-2017
06-01-2017 27-01-2017 Almindelig Autohuset Vestergaard og Bilforum Nordsjælland 4511 - Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser; 4520 - Autoreparationsværksteder mv.; 4532 - Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

04-04-2017

(anmeldelsen blev trukket tilbage)

16-12-2016 12-01-2017 Forenklet Vestjyllands Andels og Næsbjerg Foderstofforening 1091 - Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr; 4621 - Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.

19-01-2017

02-12-2016 04-01-2017 Forenklet Eniig Fiber A/S og Verdo Tele A/S 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation

10-01-2017

30-11-2016 13-01-2017 Almindelig AX IV SAIC Holding ApS og Frontmatec Holding A/S 2893 - Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.; 6201 - Computerprogrammering

31-01-2017

23-09-2016 06-02-2017 Almindelig Imerco Holding A/S og Inspiration A/S 4759 - Detailhandel med køkkenudstyr mv.; 4754 - Detailhandel med elektriske husholdningsapp.; 4791 - Detailhandel med husholdnings- og boligudstyr undtagen elektriske apparater, via internet

16-08-2017

26-02-2016 26-07-2016 Almindelig JP/Politikens Hus A/S og Dagbladet Børsen A/S 1811 - Trykning af dagblade; 5813 - Udgivelse af aviser; 5814 - Udgivelse af magasiner og tidsskrifter

24-01-2017

(anmeldelsen blev trukket tilbage)

Ikke offentliggjort 14-08-2017 Forenklet SEAS NVE Holding A/S, SYD ENERGI Holding A/S og Clever A/S 7711 - Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

23-08-2017

*Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.