Afgørelse

Nummer
MTF - 17/08932

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Munck Forsyningsledninger A/S’ erhvervelse af enekontrol over Entrepre-nørfirmaet Ollerup A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S.