Afgørelse

Nummer
MTF - 17/12683

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Credo Partners AS’ erhvervelse af enekontrol med Geia Food A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Credo Partners AS og Geia Food A/S.