Pressemeddelelser

Konkurrencerådet griber ind i forsikringsfusion

05. november 2018

Konkurrencerådet har godkendt Tryg Forsikring A/S’ køb af Forsikrings-Aktieselskabet Alka, efter Tryg har afgivet tilsagn. Tilsagnene betyder blandt andet, at kravene om eksklusivitet i en række aftaler med fagforeninger skal ophæves, og at Tryg skal fjerne opsigelsesgebyrer for private skadesforsikringer.

Superligarettigheder kan udbydes før tid

05. november 2018

Konkurrencerådet har delvist imødekommet en anmodning fra Divisionsforeningen om at kunne udbyde medierettighederne til Superligaen før tid. Rådet har afgjort, at Divisionsforeningen kan sætte udbuddet af rettighederne i gang, tidligst seks måneder fra det er meldt ud.

Krav til vandselskaber sparer danskerne for 299 millioner kroner på vand

30. oktober 2018

Danske forbrugere og virksomheder skal næste år betale 299 millioner kroner mindre for deres vand som følge af krav til vandselskaberne om at effektivisere. Sammen med effekten af tidligere års krav løber besparelsen op i 1,9 milliarder kroner.

Nyt råd skal fremme konkurrencen om offentlige opgaver

30. oktober 2018

Mere effektive udbudsprocesser og styrket konkurrence om de offentlige opgaver er formålet med det nye råd, ”Forum for Udbud”, som erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag har nedsat. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal være sekretariat for Forum for Udbud.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98