Skip navigation

Pressemeddelelser

Gå til EU-kommissionen skal behandle Nets/Mastercard-fusion

03. april 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt sagen med fusionen af Mastercard og dele af Nets til EU-Kommissionen. Det skyldes, at styrelsen efter at have gennemført en række undersøgelser vurderer, at fusionen kan påvirke konkurrencen i Danmark og andre EU-lande, ligesom den kan påvirke samhandlen mellem EU-medlemsstaterne.

Gå til Perioden med afbrudte frister for fusionskontrol forlænges

30. marts 2020

Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Fristerne vil herefter være afbrudt til efter påske.

Gå til Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

23. marts 2020

Konkurrencerådet har offentliggjort en meddelelse, hvor rådet redegør for, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet set vil håndhæve konkurrenceloven i perioden med COVID-19-krisen.

Gå til Tiltalefrafald i sager om nedrivningskarteller

23. marts 2020

Søndergaard Nedrivning A/S og tre medarbejdere fra virksomheden har fået tiltalefrafald i sagskomplekset om nedrivningskarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har seks virksomheder og 12 personer betalt bøder for cirka 18 millioner kroner i sagerne.

Gå til Vandselskabers frister udskydes (opdateret)

23. marts 2020

Opdateret den 30. marts, da mindre forbrugerejede vandselskabers frist for endelig udtræden er udskudt på ny. Nu er fristen 1. september 2020. Ændret i tredje afsnit og nyt link nederst på siden.

Gå til Frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

18. marts 2020

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98