Opgørelse af bilag A ændres

05. oktober 2017

Varsling af fusion: Almindelig anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- & Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

02. oktober 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- og Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen (herefter benævnt samlet ”Targetselskaberne”). Targetselskaberne driver alle virksomhed med detailsalg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt de dertil knyttede reparationsydelser i Danmark.

Betaling til Forsyningssekretariatet

29. september 2017

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.