Pressemeddelelser

Bøde i første sag om nedrivningskarteller

19. september 2018

Retten i Holbæk har idømt en person fra virksomheden Midtsjællands Nedbrydning en bøde på 100.000 kroner for at have deltaget i en kartelaftale i nedrivningsbranchen. Dommen er den første i et sagskompleks.

Konkurrenceankenævn hjemviser sag om tagpap-branchen

13. september 2018

Konkurrenceankenævnet har hjemvist en sag til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Sagen handler om, hvorvidt Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ulovligt har holdt konkurrenter ude af markedet gennem blandt andet branchestandarden ”TOR-anvisningerne”.

Rigsrevisionen har undersøgt dele af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

12. september 2018

Rigsrevisionen har undersøgt, om Konkurrence og Forbrugerstyrelsens styring af udvalgte konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen offentliggør sin undersøgelse i dag. Pressemeddelelsen er udsendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anker vejstribesag

11. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil anke Sø- og Handelsrettens dom i den såkaldte vejstribesag. Styrelsen søger dommen indbragt for Højesteret.

PRESSEKONTAKT

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98