Afgørelse

Nummer
MTF-17/06010

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Tymphany Group’s erhvervelse af enekontrol over Bang og Olufsen, s.r.o.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o.