Vandtilsyn

Godkendelse af vandteknologiforeningers vedtægter

Her offentliggøres Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende foreninger oprettet i medfør af vandsektorlovens § 21. Afgørelserne vedrører, hvorvidt det fremgår af vedtægterne for foreningerne, at der alene kan ydes støtte til projekter, som har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet jf. Bekendtgørelse om foreninger til forbedring af vandsektorens effektivitet og kvalitet § 3 stk. 1-4. Afgørelserne offentliggøres til brug for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af vandselskabers takster.