Afgørelse

Nummer
MTF-17/13327

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Arbejdsmarkedets Tillægspensions erhvervelse af 50 pct. ejerandel i Danica Ejendomsselskab ApS’ butikscenterportefølje

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. december 2017 en almindelig anmeldelse af et joint venture mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Danica Ejendomsselskab ApS ("Danica Ejendomsselskab").