Skip navigation

Offentlig-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Her finder du information om forskellige former for OPS, og styrelsens analyser og aktiviteter på OPS-området.

Hvert år offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen publikationen Status for offentlig konkurrence. Publikationen giver et overblik over udviklingen i hvilke offentlige opgaver, der bliver skabt konkurrence om. 

Status for offentlig konkurrence viser, at værdien af de opgaver, som det var muligt for det offentlige at konkurrenceudsætte, udgjorde godt 410 mia. kroner i 2017. Heraf blev der skabt konkurrence om opgaver for godt 105 mia. kr. Det svarer til 25,3 pct.

Den samlede konkurrenceudsættelse i staten, regionerne og kommunerne er dermed faldet marginalt ift. 2016, hvor konkurrenceudsættelsesgraden var 25,8 pct. Der har været en begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen i kommuner, en mindre tilbagegang hos staten og et relativt stort fald hos regionerne. Der er dog nogle særlige forhold, som gør sig gældende for regionerne i forhold til opgørelsen af konkurrenceudsatte opgaver.

Læs Status for offentlig konkurrence 2018

Oversigt - Status for offentlig konkurrence 2012-2017

Offentlig-private partnerskaber (OPP)

Læs mere om styrelsens arbejde med OPP


Sidst opdateret: 17. december 2018


Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet har konkurrenceudsat i 2017.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.