Afgørelse

Nummer
MTF-17/02238

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden.