Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelig fusionsanmeldelse af SEAS-NVE Holding A/S’ erhvervelse af 68 pct. af aktierne i HMN Naturgas A/S.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.