FØDEVAREHANDELSLOVEN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver fødevarehandelsloven, der implementerer UTP-direktivet. Loven har til hensigt at bekæmpe urimelig handelspraksis og indeholder en række forbudsbestemmelser, der finder anvendelse i handler med landbrugs- og fødevarer.

Fødevarehandelsloven

Vejledning

Vejledning
Fødevarehandelsloven

Erklæring

Erklæring
Fødevarehandelsloven

Klageformular

Klageformular