Afgørelse

Nummer
DIPS-17/06804

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af OptiGroup AB’s erhvervelse af enekontrol over Stadsing A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem OptiGroup AB (”OptiGroup”) og Stadsing A/S (”Stadsing”).