Afgørelse

Nummer
MTF-17/08152

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S’ erhvervelse af fælleskontrol med et nystiftet selskab ”NewCo ApS”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og Victor Gruppen Restauranter Holding ApS (VGRH) mfl.