Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål om konkurrenceloven

Her kan du se de mest hyppige spørgsmål og svar afhængig af om du er forhandler, leverandør, kommer fra en dominerende virksomhed eller brancheforening.

Forhandler

Du skal altid være varsom med at udveksle oplysninger med dine konkurrenter - det kan hæmme konkurrencen på markedet.

Leverandør

Har du en markedsandel på mindre end 30 %, kan du tildele dine forhandlere bestemte områder, hvor de har eneret til at sælge.

Dominerende virksomhed

En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til at sikre den effektive konkurrence på markedet.

Brancheforeninger

En brancheforening må ikke foreslå sine medlemmerne tiltag, der kan hæmme konkurrencen på markedet.