Afgørelse

Nummer
MTF-17/13574

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lowell Group’s erhvervelse af enekontrol med Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS’ aktiviteter i Danmark: Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pofidax Oy og Intrum Justitia AB.