Forbrugerlove

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for en række love på forbrugerområdet, blandt andet markedsføringsloven og lov om rejsegaranti. Her kan du finde de love, som styrelsen har ansvaret for.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for markedsføringsloven, e-handelsloven, forbudsloven, lov om forbrugerklager, lov om ForbrugerForum og lov om rejsegaranti. Derudover er der en række love, som også har stor betydning for forbrugerne, som hører under Justitsministeriets område. Det gælder fx købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven og forbrugeraftaleloven.

De fleste lovændringer på forbrugerområdet skyldes nye regler fra EU. Men der opstår også behov for ændringer i eksisterende lovgivning eller behov for udarbejdelse af ny lovgivning som følge af nationale politiske overvejelser. I den forbindelse står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for forberedelsen af nye lovforslag samt for udarbejdelsen af ændringsforslag til eksisterende lovgivning. Alle forslag til ny lovgivning sendes i høring til en bred kreds af interessenter, inden de fremlægges i Folketinget.

Her kan du finde de love, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen administrerer:

Andre forbrugerlove som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke administrerer:

Lov om forbrugerklager hører pr. 1. januar 2017 ikke længere under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men under Nævnenes Hus i Viborg.