Skip navigation

Analyser på konkurrenceområdet

 

Gå til Konkurrencen på markedet for pension

13. december 2019

Det danske pensionssystem er generelt velfungerende og høster ros for blandt andet sine obligatoriske opsparingsordninger. Men konkurrencen kunne være bedre, viser Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen på markedet for pension”.

Gå til Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling

19. februar 2019

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget på et stabilt niveau siden de seneste større prisforhøjelser i 2016, mens listepriserne for gebyrer ved lånoptagelse er steget. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Gå til Bookingplatforme, hoteller og forbrugere

01. februar 2019

Digitaliseringen har skabt muligheder for både turister og hotelbranche. De seneste år har der været markant vækst i den danske hotelbranche, og bookingplatforme har givetvis medvirket til at øge efterspørgslen efter overnatninger i Danmark. Bookingplatformene er af stor værdi for danske forbrugere, men har dog også skabt visse udfordringer.

Gå til Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne

04. juli 2018

Størstedelen af de danske virksomheder kender konkurrencelovens forbud mod karteller og prisaftaler. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”. Samtidig har hver femte oplevet, at konkurrenter i branchen har overtrådt konkurrenceloven.

Gå til Betalingsrapport 2018 - Regler og udvikling på betalingsmarkedet

03. maj 2018

Danske forbrugere og virksomheder anvender i vidt omfang betalingskort og andre betalingsløsninger, når de køber varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt at betalingsmarkedet er velfungerende og præget af gode rammevilkår med effektiv konkurrence.

Gå til Aktive forbrugere - Prisbevidsthed blandt unge i deres valg af tandlæge

10. februar 2017

Flere 18-årige, der skal vælge voksentandlæge, sparer ganske store beløb, hvis de på valgtidspunktet får oplysninger om pris og beliggenhed. Målrettet information virker. Det viser en undersøgelse, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har offentliggjort i dag.

Gå til Baggrundsrapport: Liberalisering af praksissektoren — erfaringer fra Sverige

19. april 2017

Denne analyse har til formål at undersøge de svenske erfaringer med og effekter af en liberalisering af markedet for sundhedsydelser i praksissektoren med fokus på fysioterapi. Rapporten er primært baseret på et desk study af den tilgængelige litteratur og statistik om emnet.

Gå til Svenske erfaringer med friere rammer i praksissektoren

19. april 2017

Sverige har gennemført en reform af sundhedssystemet,som skaber mulighed for mere effektiv konkurrence i praksissektoren. Med reformen har udbydere af sundhedsydelser fået ret til frit at etablere sig, og ejerrestriktioner er fjernet, så alle nu kan eje et sundhedscenter. 

Gå til Typologi for adfærdsbaserede markedsfejl

17. august 2017

Igennem de sidste fire årtier har adfærdsvidenskaberne resulteret i en lang række adfærdsindsigter, der viser hvorledes menneskers beslutningstagen under kontrollede forhold systematisk afviger fra klassisk mikroøkonomiske antagelser og forudsigelser. Disse indsigter har ført til et skift i den grundlæggende teori om, hvordan menneskelig beslutningstagning skal forstås

Gå til Konkurrencen på realkreditmarkedet

18. august 2017

Det danske realkreditsystem giver danskerne adgang til boliglån på gode vilkår og til forholdsvis lave renter. Men der er et klart potentiale for, at boligejerne kan høste gevinster, hvis konkurrencen bliver forbedret, konkluderer Konkurrencerådet i sin analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet.