Forbrugerpolitik

Adfærdsprincipper

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi med adfærd i forbrugerrettet lovgivning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv.

På baggrund af dette arbejde har vi udarbejdet tre adfærdsprincipper for forbrugerrettet regulering.

Hvis du som embedsmand arbejder med forbrugerrettet regulering kan du på Adfaerdsprincipper.dk læse mere om principperne og få håndgribelige værktøjer til at rykke adfærdsvidenskab fra abstrakt til håndgribelig.