Skip navigation

Adfærdsprincipper

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder vi med adfærd i forbrugerrettet lovgivning. Til brug for regeringens forbrugerpolitiske strategi foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv.

På baggrund af dette arbejde og erfaringer fra udarbejdelsen af den forbrugerpolitiske strategi har vi udarbejdet tre adfærdsprincipper for forbrugerrettet regulering.

Hvis du som embedsmand arbejder med forbrugerrettet regulering kan du på Adfaerdsprincipper.dk læse mere om principperne og få håndgribelige værktøjer til at rykke adfærdsvidenskab fra abstrakt til håndgribelig.