Afgørelse

Nummer
MTF-17/03342

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S og JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. marts 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem på den ene side Bravida Danmark A/S og på den anden side JFE A/S, JPE Materialeudlejning ApS samt JL A/S.