Økonomiske rammer

Indberetninger og ansøgninger

Vandselskaber skal hvert år indberette økonomiske oplysninger til økonomiske rammer og benchmarking digitalt. Herudover har alle vandselskaber mulighed for at indsende en række typer af ansøgninger året rundt.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder