Konkurrence

Fusionskontrol

Reglerne om fusionskontrol findes i konkurrenceloven. De skal sikre, at større fusioner ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt til skade for eksempelvis andre virksomheder eller forbrugere på markedet. Fusioner over en vis størrelse må ikke gennemføres, før de er blevet vurderet og godkendt af konkurrencemyndighederne.