Forbrugerforhold

Forbrugerpolitik

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder løbende med at udvikle og forny forbrugerpolitikken. Dette sker konkret ved at hjælpe regeringen med at folde sine ambitioner på forbrugerområdet ud. Viden, analyse, fakta og dialog er nøgleord i forbindelse med den løbende udvikling af forbrugerpolitikken.

I det daglige arbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udvikle politikker og tiltag, der fx kan øge gennemsigtigheden på markederne og styrke forbrugernes frie valg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er med til at forberede og udarbejde ny lovgivning på forbrugerområdet. Samtidigt servicerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erhvervsministeren i forbindelse med taler samt folketings- og udvalgsspørgsmål.

For hele tiden at være opdateret på og involveret i, hvad der rører sig på forbrugerområdet, er styrelsen løbende i dialog med forbrugerne, de erhvervsdrivende, andre myndigheder og institutioner på nationalt såvel som på internationalt plan. Styrelsen deltager ligeledes i relevante fora og udvalg på forbrugerområdet.


Inddragelse af adfærdsvidenskab i politikudviklingen

I arbejdet med udviklingen af ny forbrugerpolitik anvender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ofte adfærdsøkonomiske analyser og metoder. Det vil sige, at styrelsen gennemfører eksperimenter, hvor forskellige løsninger testes. Endvidere anvender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  indsigter fra adfærdspsykologi og andre adfærdsvidenskaber i udviklingen af nye politiske løsninger.  Dette skal bidrage til at sikre, at ny forbrugerpolitik har den ønskede effekt i praksis.