Forbrugerpolitik

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder løbende med at udvikle og forny forbrugerpolitikken. Dette sker konkret ved at hjælpe regeringen med i at folde sine ambitioner på forbrugerområdet ud. Viden, analyse, fakta og dialog er nøgleord i forbindelse med den løbende udvikling af forbrugerpolitikken.

I det daglige arbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at udvikle politikker og tiltag, der fx kan øge gennemsigtigheden på markederne og styrke forbrugernes frie valg.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er med til at forberede og udarbejde ny lovgivning på forbrugerområdet, og er med til at sikre, at reglerne overholdes i det daglige. Samtidigt servicerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erhvervsministeren i forbindelse med taler samt folketings- og udvalgsspørgsmål.

For hele tiden at være opdateret på og involveret i, hvad der rører sig på forbrugerområdet, er styrelsen løbende i dialog med forbrugerne, de erhvervsdrivende, andre myndigheder og institutioner på nationalt såvel som på internationalt plan. Styrelsen deltager ligeledes i relevante fora og udvalg på forbrugerområdet.