Afgørelse

Nummer
MTF-17/13863

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Polygon A/S’ erhvervelse af enekontrol med Dansk Bygningskontrol A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. november 2017 en anmeldelse af fusion mellem Polygon A/S og Dansk Bygningskontrol A/S.