Afgørelse

Nummer
17/06810

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel V's erhvervelse af enekontrol over K. Nissen International A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Axcel V og K. Nissen International A/S.