Benchmarking

Her offentliggør Forsyningssekretariatet resultaterne af benchmarkingen.

Forsyningssekretariatet benchmarker drikke- og spildevandsselskabernes økonomi i en totaløkonomisk benchmarkingmodel, der omfatter både selskabernes omkostninger til drift og investeringer. Benchmarkingen foregår forskudt mellem drikke- og spildevandsselskaberne, således at spildevandsselskaberne i 2017 skal indberette til benchmarking til brug for de økonomiske rammer for 2018 og 2019, mens drikkevandsselskaberne først i 2018 skal indberette til benchmarkingen til brug for de økonomiske rammer for 2019 og 2020.

Ved hjælp af benchmarkingen kan hvert selskabs effektiviseringspotentiale beregnes. Ud fra effektiviseringspotentialerne fastsætter Forsyningssekretariatet individuelle effektiviseringskrav, som indgår i selskabernes økonomiske rammer. Dermed sikres det, at vandselskaberne løbende bliver mere effektive.

Ud over den årlige benchmarking arbejder Forsyningssekretariatet også med at udvikle en revideret benchmarkingmodel for driftsomkostningerne, som skal implementeres i benchmarkingen i 2017.

I 2017 er der følgende deadlines, som Forsyningssekretariatets benchmarking følger:

Tidspunkt  Aktivitet
1. marts - 16. april 2017  Indberetning til benchmarking (og de økonomiske rammer)
1. aug. 2017 Metoden til benchmarking offentliggøres senest denne dag
16. sep. 2017 Grænsen for hvornår et selskab vurderes som effektiv offentliggøres (i udkast til økonomiske rammer)
15. okt. 2017 Alle selskaber har fået deres økonomiske ramme med individuelle effektiviseringskrav


Sidst opdateret:   27. januar 2017