Afgørelse

Nummer
MTF - 17/11579

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af P. Christensen A/S’ erhvervelse af enekontrol med Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. november 2017 en forenklet anmeldelse af P. Christensen A/S’ erhvervelse af Henrik Larsen Biler A/S og Henrik Larsen Automobiler A/S.