Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af Nykredit Livsforsikring A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en anmeldelse af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs (”AP”) erhvervelse af aktiekapitalen i Nykredit Livsforsikring A/S (”Nykredit Liv”), herunder de i Nykredit Liv tegnede livs- og pensionsforsikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. AP opnår ved transaktionen enekontrol med Nykredit Liv.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.