Afgørelse

Nummer
17/09004

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Centrica plc's erhvervelse af enekontrol over Bayerngas Norge AS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. august 2017 en forenklet anmeldelse af fusion mellem Centrica plc (”Centrica”) og Bayerngas Norge AS.