Afgørelse

Nummer
17/09005

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AURELIUS Equity Opportunities SE & CO. KGaA’s erhvervelse af enekontrol med Silvan

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2017 en forenklet anmeldelse af fusion mellem AURELIUS Equity Opportunities SE & CO. KGaA ”AURELIUS”) og Silvan.