Liste over fusionssager 2019

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol her

Læs vejledning om fusionskontrol her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF). Du kan kontakte enheden her.

Listen opdateres løbende.

Dato for
offentliggørelse

Dato for
fuldstændighed*

Anmeldelsestype

Virksomheder

Branche (NACE)**

Dato for
afgørelse
14-01-2019 -

Forenklet

HgCapital LLP og Combell Group B.V.

J.63.1 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler

-
09-01-2019 -

Forenklet

Odelav 17 AB, Fiskerikajen Engros ApS, Fiskerikajen Torvehallerne ApS, Fiskerikajen Rotunden ApS og Fiskerikajen Rungsted ApS

G.46.38 - Engroshandel med fisk og fiskeprodukter; G.47.23 - Fiskeforretninger; I.56.10 - Restauranter og levering af mad ud af huset

-
09-01-2019 -

Almindelig

Eniig a.m.b.a og SE a.m.b.a

D.35.1 – Elforsyning; D.35.22 – Distribution af gas; J.60.20 – Tv-virksomhed; J.61 - Telekommunikation

-
19-12-2018 -

Almindelig

JP/Politikens A/S og Saxo.com A/S

4791 - Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet; 4761 - Ddetailhandel med bøger

-
18-12-2018 19-12-2018

Forenklet

StandbyCo V ApS, DACO 3010 Aps og ICO Nordic Holding ApS

90.01 Scenekunst

04-01-2019
10-12-2018 - Almindelig

G.S.V. Materieludlejning A/S’ og Ramirent A/S

77.32 - Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

43.99 - Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.

-
07-12-2018 - Almindelig

Tibnor A/S’ og Sanistål A/S’ ståldistributionsforretning

4672 - Engroshandel med metaller og metalmalme

-
06-12-2018 04-01-2019 Forenklet

Sentia Denmark Holding ApS' og Netgroup A/S

619000 - Anden telekommunikation
620900 - Anden it-servicevirksomhed
631100 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

09-01-2019
27-11-2018 - Forenklet Verdo A/S’ og Eniig City Solutions A/S

C.33.14 - Reparation af elektrisk udstyr; F.43.21 - Elinstallation

-
31-08-2018 26-09-2018 Almindelig Royal Unibrew A/S og Bev.Con Aps (og datterselskab Cult A/S)

11.01 - Destillation, rektifikation og blanding af alkohol; 11.3 - fremstilling af cider og anden frugtvin; 46.34 - engroshandel med drikkevarer

-

 *Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.
**Branche (NACE): Som opgjort i anmeldelsen.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2017

Fusionssager afgjort i 2018

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.