Liste over fusionssager 2018

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol her

Læs vejledning om fusionskontrol her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF). Du kan kontakte enheden her.

Listen opdateres løbende.

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed*
Anmeldelsestype Virksomheder Branche (NACE) Dato for
afgørelse
23-01-2018 - Forenklet

Homair Vacances SAS og DBF-Travel AG

7911 - rejsebureauer

-
18-01-2018 - Forenklet

Sweco Danmark A/S og Årstidernes Arkitekter Group A/S

M.11.00 - Arkitektvirksomhed; M.12.10 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

-
17-01-2018 - Almindelig

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S

6511 Livsforsikringer; 6530 Pension; 642010 Finansielt holdingselskab -
10-01-2018 - Almindelig Tryg Forsikring A/S og Forsikrings-Aktieselskabet Alka K.65.1 - forsikring; K.65.11 - livsforsikring; K.65.12 - skadesforsikring -
05-01-2018 - Forenklet Freja Transport & Logistics Holding A/S og Transcargo A/S. H.52.29.20 - Speditører; H.49.41.00 - Vejgodstransport -
04-01-2018 12-01-2018 Forenklet Pioneer Point Partners LLP, Davidson Kempner Capital Management L.P. og NGF Nature Energy Biogas A/S D.35.23 - Handel med gas; D.35.2.1 - Produktion af gas 15-01-2018
12-12-2017 21-12-2017 Almindelig NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S 35.14.00 Handel med elektricitet 16-01-2018
02-10-2017 - Almindelig Danish Agro Machinery Holding A/S, Traktor- og Høstspecialisten A/S,
Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

G.46.6.1. Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil; G.46.6.9. Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

-
04-08-2017 13-11-2017 Almindelig GlobalConnect A/S, Nianet A/S samt det to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation; 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser -

 *Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2017

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.