Konkurrence

Liste over fusionssager 2020

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol her

Læs vejledning om fusionskontrol her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF). Du kan kontakte enheden her.

Listen opdateres løbende.

 

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed*
Anmeldelsestype Virksomheder Branche (NACE) Dato for
afgørelse
03-08-2020 -

Forenklet

Marius Pedersen A/S, FKSSlamson A/S og Perma ApS

E.37.00 Opsamling og behandling af spildevand, E38.11 Indsamling af ikke farligt affald, E38.12 Indsamling af farligt affald

-
01-07-2020 07-07-2020

Forenklet

Norlys Energy Trading, Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S

11 - produktion af elektricitet
13 - distribution af elektricitet
14 - handel med elektricitet
23 - handel med gas gennem gasforsyningsnet

10-07-2020
23-06-2020 -

Almindelig

OK a.m.b.a., Ørsted Varmeservice A/S og naturgaskunderne i Ørsted Privatsalg El & Gas

35 El-, gas- og fjernvarmeforsyning

-
08-06-2020 29-06-2020

Forenklet

IK Investment Partners, TopCap FlexoPrint ApS og CapHold FlexoPrint ApS

172 - Fremstilling af papir- og papvarer
2222 - Fremstilling af plastemballage
181 - Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed

02-07-2020
14-05-2020 25-05-2020

Forenklet

Fellowmind Company AB og ProActive A/S J.62 - Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 27-05-2020
27-03-2020 31-03-2020

Forenklet

Blue Equity II K/S, Isobel Capital ApS og Inspari A/S

6202 - Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

03-04-2020
11-03-2020 08-06-2020

Almindelig

Eniig Fiber A/S og Nord Energi Fibernet A/S

J.60.20 Tv-virksomhed
J.61 Telekommunikation
J.61.90.00 Anden telekommunikation
J.61.10.00 Fastnetbaseret telekommunikation

-
24-02-2020 -

Almindelig

STARK Danmark A/S og Jens Schultz A/S 47.78 Anden detailhandel fra specialforretninger
47.52 Detailhandel med isenkram, maling og glas
43.22 VVS- og blikkenslagerforretning
-
18-02-2020 30-03-2020

Almindelig

Nordea Bank ABP og SG Finans AS 64.91.00 - Finansiel Leasing 03-04-2020

17-02-2020

09-03-2020

Almindelig

Bunzl Holding Danmark A/S og ICM A/S 46 - Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler 24-03-2020

17-02-2020

20-03-2020

Forenklet

Kemp & Lauritzen A/S og Lindpro A/S

432200 - El-installation
432200 VVS- og blikkenslagerforretning

26-03-2020

10-02-2020

21-02-2020

Forenklet

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. og Total Solar INTL SAS’

27.11 – Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
27.20 – Fremstilling af batterier og akkumulatorer
33.20 – Installation af industrimaskiner og -udstyr

26-02-2020

30-01-2020

18-02-2020

Forenklet

Karo Pharma AB og LEO Pharma A/S

464500 - Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
464610 - Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
464620 - Engroshandel med læge- og hospitalsartikler

20-02-2020
17-01-2020 21-01-2020

Forenklet

NRGi Rådgivning Holding A/S og Frandsen El A/S

42.22 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
43.21 Elinstallation
43.22 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

29-01-2020
06-01-2020 20-12-2019

Forenklet

Sampension Livsforsikring A/S, MP Pensions og Bellakvarter A/S

68 - Fast ejendom

16-01-2020
02-12-2019 21-02-2020

Almindelig

Mastercard/Europay U.K. Limited og Nets A/S

K.64 - Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring; K. 66 - Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

02-04-2020

(er henvist til Kommissionen)

28-11-2019 06-01-2020

Almindelig

STARK Danmark A/S og SJAKK A/S 47.52 - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores; 46.73 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment; 47.78 - Other retail sale of new goods in specialised stores 16-01-2020
24-10-2019 18-12-2019

Almindelig

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S F.41.20.00 - Opførelse af bygninger

08-06-2020

(anmeldelsen blev trukket tilbage)

07-10-2019 28-05-2020

Almindelig

SEAS-NVE Holding A/S, Radius Forsyningsnet A/S, Ørsted City Light A/S, Ørsted Privat-salg El & Gas A/S og Ørsted Varmeservice A/S

35 El-, gas- og fjernvarmeforsyning

24-06-2020

 *Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.
**Branche (NACE): Som opgjort i anmeldelsen.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2019

Fusionssager afgjort i 2018

Fusionssager afgjort i 2017

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.