Skip navigation

Liste over fusionssager 2020

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol her

Læs vejledning om fusionskontrol her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF). Du kan kontakte enheden her.

Listen opdateres løbende.

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed*
Anmeldelsestype Virksomheder Branche (NACE) Dato for
afgørelse
17-01-2020 -

Forenklet

NRGi Rådgivning Holding A/S og Frandsen El A/S

42.22 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
43.21 Elinstallation
43.22 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

-
06-01-2020 20-12-2019

Forenklet

Sampension Livsforsikring A/S, MP Pensions og Bellakvarter A/S

68 - Fast ejendom

16-01-2020
02-12-2019 -

Almindelig

Mastercard/Europay U.K. Limited og Nets A/S

K.64 - Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring; K. 66 - Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring

-
28-11-2019 06-01-2020

Almindelig

STARK Danmark A/S og SJAKK A/S 47.52 - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores; 46.73 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment; 47.78 - Other retail sale of new goods in specialised stores 16-01-2020
24-10-2019 18-12-2019

Almindelig

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S F.41.20.00 - Opførelse af bygninger -
07-10-2019 -

Almindelig

SEAS-NVE Holding A/S, Radius Forsyningsnet A/S, Ørsted City Light A/S, Ørsted Privat-salg El & Gas A/S og Ørsted Varmeservice A/S

35 El-, gas- og fjernvarmeforsyning

 

 *Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.
**Branche (NACE): Som opgjort i anmeldelsen.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2019

Fusionssager afgjort i 2018

Fusionssager afgjort i 2017

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.