Konkurrence

Liste over fusionssager 2023

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol
Læs "Vejledning om fusionskontrol, september 2020"

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier og Fusioner (MTF). Kontakt MTF

Listen opdateres løbende.

Abonnér på notifikationer om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger med videre

 

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed *
Fase 2 indledt **
Anmeldelsestype Virksomheder
Branche (NAC) ***
Dato for
afgørelse
04-01-2023 11-01-2023 -

Forenklet

Core Sustainability Capital A/S og ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S og Scanmetals A/S

E38.3 - Materials recovery 

16-01-2023
21-12-2022 - -

Forenklet

Shell og Nature Energy Biogas A/S

35.21 - Manufacture of gas
46.71 - Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products

-
14-12-2022 10-01-2023 -

Forenklet

Equinor ASA, BeGreen Solar ApS og Equinor Solar Power AS

D35.1.1 - Production of electricity
B6.1.0 - Extraction of crude petroleum
B6.2.0 - Extraction of natural gas
C19.2.0 - Manufacture of refined petroleum products

11-01-2023
08-12-2022 05-01-2023 -

Forenklet

HydraSpecma A/S og Ymer Renewable AB

C28.2.25 Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
C28.9.99 Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.

10-01-2023
30-11-2022 06-01-2023 -

Forenklet

Agilitas Private Equity LLP og NNIT A/S

J.62 - Computer programming, consultancy and related activities
J.62.09 - Other information technology and computer service activities
J.63.11 - Data processing, hosting and related activities

10-01-2023
25-11-2022 06-10-2023 -

Forenklet

EQT Infrastructure V, ForSea AB, ForSea Helsingør ApS og ForSea Helsingborg AB

H. 50.1 - Sea and coastal passenger water transport;
H.50.2 - Sea and coastal freight water transport;
H. 49.3 - Other passenger land transport

12-01-2023
21-11-2022 - -

Forenklet

Ejner Hessel Trucks A/S og EvoBus Danmark A/S

G45.1 Salg af motorkøretøjer
G45.19 Salg af andre motorkøretøjer
G45.20 Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
G45.3 Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

-
11-11-2022 01-02-2023 -

Almindelig

Semler Mobility Retail A/S og Car Holding A/S

G.45.11 – Salg af biler og lette motorkøretøjer
G.45.20 – Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
G.45.31 – Engrossalg af reservedele og udstyr til motorkøretøjer
G.45.32 – Detailsalg af reservedele og udstyr til motorkøretøjer

-
25-10-2022 - -

Almindelig

Lyreco SAS og Lion Danmark I ApS

G.47 – Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

-
22-04-2022 14-11-2022 19-12-2022

Almindelig

NDI Group A/S og Euromaster Danmark A/S

2211 - Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
452 - Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
453 - Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

-

* Dato for fuldstændighed: Når den er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.

** Dato hvor fase 2 i fusionsbehandlingen er startet, fordi der er behov for en særskilt undersøgelse.

*** Branche (NACE): Som opgjort i anmeldelsen.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2022

Fusionssager afgjort i 2021

Fusionssager afgjort i 2020

Fusionssager afgjort i 2019

Fusionssager afgjort i 2018

Fusionssager afgjort i 2017

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.