Liste over fusionssager 2018

Her finder du en liste over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsluttet eller fortsat behandler i indeværende år.

En fusion er blandt andet omfattet af fusionskontrol i Danmark, hvis mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Læs mere om fusionskontrol her

Læs vejledning om fusionskontrol her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed varetager fusionskontrol og behandling af større fusionssager. Fusionsenheden er placeret i Konkurrencecenter for Medier, Tele og Fusioner (MTF). Du kan kontakte enheden her.

Listen opdateres løbende.

Dato for
offentliggørelse
Dato for
fuldstændighed*
Anmeldelsestype Virksomheder Branche (NACE) Dato for
afgørelse
23-04-2018 - Forenklet Alipay (Hong Kong) Holding Limited og Telenor Microfinance Bank Limited

K64 - pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

-
03-04-2018 03-04-2018 Forenklet Nordic Transport Group A/S og NS Transcargo A/S

52.29.20 Speditører

12-04-2018
21-03-2018 27-03-2018 Forenklet CataCap II K/S og Rekom Group A/S

I.56 - Restaurationsvirksomhed; I.56.3 - Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 

05-04-2018
16-03-2018 23-03-2018 Almindelig Energinet og NGF Nature Energy Distribution A/S

3522 - Distribution af gas

23-03-2018
16-03-2018 22-03-2018 Almindelig NCC Danmark A/S og Jakobsen & Blindkilde A/S

081100 - Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer; 081200 - Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin; 239910 - Fremstilling af asfalt og tagpap; 411000 - Gennemførelse af byggeprojekter; 412000 - Opførelse af bygninger; 421100 - Anlæg veje og motorveje; 421200 - Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner; 421300 - Anlæg af broer og tunneller; 422100 - Anlæg af ledningsnet til væsker;
429900 - Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

04-04-2018
23-02-2018 09-03-2018 Forenklet REMONDIS Danmark Holding ApS og M. Larsen Vognmandsfirma A/S

E.3811 - Waste collection; E3012 - Collection of hazardous waste; E.38.2 - Waste treatment and disposal

15-03-2018
Ikke offentliggjort 21-02-2018 Forenklet Sparekassen Vendsyssel og Østjydsk Bank A/S

K.64. - Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

22-02-2018
14-02-2018 09-03-2018 Forenklet Alm. Brand Bank A/S og Saxo Privatbank A/S

K.64.19 - Anden pengeinstitutvirksomhed

14-03-2018
09-02-2018 10-04-2018 Forenklet Holmris A/S og B8 A/S inkl. datterselskaber

G.31.01 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler; G.31.09 Fremstilling af andre møbler; G.46.47 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler; G.46.65 Engroshandel med kontormøbler; G.47.59 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt  andre husholdningsartikler

-

 

26-01-2018 14-02-2018 Forenklet

Coor Service Management A/S og Elite Miljø A/S

N.81.2 - Rengøring

16-02-2018
24-01-2018 08-01-2018 Forenklet

Norliv (Foreningen af kunder i Nordea Liv & Pensions) og Nordea Liv & Pension

K65.1.1 Life Insurance; K65.3.0 Pension funding

08-02-2018
23-01-2018 26-01-2018 Forenklet

Homair Vacances SAS og DBF-Travel AG

7911 - rejsebureauer

06-02-2018
18-01-2018 08-02-2018 Forenklet

Sweco Danmark A/S og Årstidernes Arkitekter Group A/S

M.11.00 - Arkitektvirksomhed; M.12.10 - Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning

13-02-2018
17-01-2018 10-04-2018 Almindelig

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S

6511 Livsforsikringer; 6530 Pension; 642010 Finansielt holdingselskab -
10-01-2018 26-03-2018 Almindelig Tryg Forsikring A/S og Forsikrings-Aktieselskabet Alka K.65.1 - forsikring; K.65.11 - livsforsikring; K.65.12 - skadesforsikring -
05-01-2018 18-01-2018 Forenklet Freja Transport & Logistics Holding A/S og Transcargo A/S. H.52.29.20 - Speditører; H.49.41.00 - Vejgodstransport 24-01-2018
04-01-2018 12-01-2018 Forenklet Pioneer Point Partners LLP, Davidson Kempner Capital Management L.P. og NGF Nature Energy Biogas A/S D.35.23 - Handel med gas; D.35.2.1 - Produktion af gas 15-01-2018
12-12-2017 21-12-2017 Almindelig NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S 35.14.00 Handel med elektricitet 16-01-2018
02-10-2017 02-02-2018 Almindelig Danish Agro Machinery Holding A/S, Traktor- og Høstspecialisten A/S,
Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

G.46.6.1. Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil; G.46.6.9. Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

08-03-2018
04-08-2017 13-11-2017 Almindelig GlobalConnect A/S, Nianet A/S samt det to helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S 6110 - Fastnetbaseret telekommunikation; 6190 - Anden telekommunikation; 6311 - Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser -

 *Dato for fuldstændighed: Når anmeldelsen er fuldstændig, begynder konkurrencemyndighedens lovbestemte frister for at behandle fusionen at løbe.

Tidligere år:

Fusionssager afgjort i 2017

Frister for behandling af en fusion:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

Dansk fusionskontrol:

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.
  • De fusionerende virksomheder er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder reglerne.