Vejledninger

Her kan du finde vejledninger om økonomiske rammer, stoplov, VandData mv.  

 

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.