Afgørelse

Nummer
MTF-17/06959

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nellemann Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenningsens Maskinforretning A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. juni 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nellemann Holding A/S og Svenningsens Maskinforretning A/S.