Skip navigation

Aktuelle høringer

Her kan du se udkast til metoder, vejledninger og andet materiale, som Forsyningssekretariatet sender i høring. De endelige udgaver af materialet vil kunne findes på andre relevante sider, fx under 'Vejledninger' eller 'Benchmarking'. 

 

Høring af benchmarkingmodellen for 2020-2021

Benchmarkingmodellen for 2020-2021 er nu sendt i høring. Modellen fastsætter i år de større spildevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav.

Høringsmaterialet består af:

Høringsfristen er onsdag den 3. juli 2019. Høringssvar sendes til vand@kfst.dk.

Kvalitetssikring af finansielle omkostninger

I benchmarkingen indgår de finansielle omkostninger fra resultatopgørelsen som en del af de totale omkostninger. De finansielle omkostninger til benchmarkingen skal kun indeholde de realiserede omkostninger vedrørende hovedvirksomheden.

De finansielle omkostninger er indberettet som en del af fane A i indberetningen til de økonomiske rammer. Vi har kvalitetssikret de finansielle omkostninger ved at sammenholde dem med årsrapporten. Desuden har vi fratrukket eventuelle finansielle omkostninger, som ifølge årsrapporten ikke vedrører hovedvirksomheden.

I bilag 1 kan I finde de finansielle omkostninger brugt i benchmarkingen. Hvis beløbet ikke stemmer overens med det beløb, I mener bør indgå i benchmarkingen, skal I sende en mail til Tyge Helms Skov på ths@kfst.dk med frist den 3. juli 2019.

Kvalitetssikring af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Vi er blevet opmærksomme på, at der er tilfælde, hvor tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget i resultatopgørelsen er håndteret som en driftsomkostning i stedet for at blive modregnet i omsætningsposten. I tilfælde af, at tilslutningsbidraget er blevet håndteret som en driftsomkostning, vil det påvirke FADO, hvilket vi ikke mener er korrekt. I bedes kontakte Tyge Helms Skov på ths@kfst.dk med frist den 3. juli 2019, hvis jeres tilbagebetalingsbidrag ikke indgår i jeres driftsomkostninger af resultatopgørelsen eller i tilfælde af, at I ikke har håndteret tilbagebetalingsbidraget enten i forbindelse med indberetningen eller den efterfølgende kvalitetssikring.

> Årlige benchmarkingresultater

> Vejledninger

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.