Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Karteller

Hvad er et kartel, hvad er straffen og hvordan kan man slippe for straf? Se også hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om et kartel.

Fusionskontrol

Find information om fusionsreglerne og hvordan du anmelder en fusion.

Kontakt os

Find en medarbejder i et konkurrencecenter ved at vælge det relevante område.

Nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Sweco Danmark A/S og Årstiderne Arkitekter Group A/S

18. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Sweco Danmark A/S’ (”Sweco”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Årstidernes Arkitekter Group A/S (”Årstiderne Arkitekter”).

Almindelig anmeldelse af Danica Pensions erhvervelse af SEB Pension Danmark

17. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en almindelig anmeldelse af en transaktion, hvor Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab (”Danica Pension”) har til hensigt at erhverve 100 pct. af aktierne og stemmerettighederne i de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S (der samlet betegnes SEB Pension Danmark).

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Pioneer Point Partners LLP og Davidson Kempner Capital Management L.P.’s erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy Biogas A/S

16. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pioneer Point Partners LLP (”Pioneer”) og Davidson Kempner Capital Management, L.P. (”Davidson Kempner”) på den ene side og NGF Nature Energy Biogas A/S (”NGF Biogas”) på den anden.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi -Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S

16. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2017 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S.

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.