Skip navigation

Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Kontakt et konkurrencecenter i styrelsen

Nyheder

Forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’, som er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP, erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS

22. maj 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Danoffice IT ApS’ erhvervelse af enekontrol over Datacon Enterprise Solutions ApS. Danoffice IT ApS er ultimativt kontrolleret af Agilitas Private Equity LLP.

Forenklet anmeldelse af Skynet Invest Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S

20. maj 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Skynet Invest Holding A/S’ (”Skynet”) erhvervelse af enekontrol over Netteam Technology A/S (”Netteam”).

Forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE

10. maj 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Nykredit Bank A/S ("Nykredit") erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE og derigennem dennes danske datterselskaber samt den danske filial ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg ("Sparinvest").

Forenklet anmeldelse af Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S

30. april 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Grønlands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S. Inden fusionens gennemførelse har Selvstyret en ejerandel i Air Greenland på 37,5 pct., mens Red 1 A/S (som ultimativt er ejet af SAS AB) og Finansministeriets Departement har ejerandele på henholdsvis 37,5 pct. og 25,0 pct.

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.