Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Karteller

Hvad er et kartel, hvad er straffen og hvordan kan man slippe for straf? Se også hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om et kartel.

Fusionskontrol

Find information om fusionsreglerne og hvordan du anmelder en fusion.

Kontakt os

Find en medarbejder i et konkurrencecenter ved at vælge det relevante område.

Nyheder

Almindelig anmeldelse af Royal Unibrews køb af Cult

31. august 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 3. juli 2018 modtaget udkast til anmeldelse af Royal Unibrew A/S’ erhvervelse af enekontrol over Bev.Con ApS og dets datterselskab Cult A/S.

Forenklet anmeldelse af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia

24. august 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af AP Pension livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia Link Livs-forsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ATP og Danica Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S

23. august 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2018 en forenklet anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Danica Ejendomsselskab ApS’ (”Danica Ejendomme”) erhvervelse af fælleskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Gislev Rejser A/S

14. august 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. august 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Aller Leisure A/S (”Aller Leisure”) og Gislev Rejser A/S (”Gislev Rejser”).

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.