Skip navigation

Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Kontakt et konkurrencecenter i styrelsen

Nyheder

Gå til Forenklet anmeldelse af A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

20. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse vedrørende A/S Motortramps erhvervelse af en andel af aktiekapitalen i Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S ("Lomax"). Lomax vil herefter være underlagt fælles kontrol af Motortramp samt MST Finance & Consult ApS og Togu ApS.

Gå til Almindelig anmeldelse af Temporary Space Nordics AB’s erhvervelse af G.S.V. Materieludlejning A/S' pavillonforretning

05. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 30. oktober 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af Temporary Space Nordics AB's (”TSN”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Datoselskabet af 23. oktober 2019 A/S (”LinkCo”).

Gå til Forenklet anmeldelse af Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

05. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Bravida Danmark A/S (”Bravida”) og ICS Industrial Cooling Systems A/S (”ICS”). Ved transaktionen erhverver Bravida samtlige kapitalandele i ICS, og opnår derved enekontrol over ICS.

Gå til Forenklet anmeldelse af CataCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S

04. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af transaktionen mellem CataCap igennem dennes datterselskab CC X Holding II A/S (”CataCap”) og DanaWeb International A/S (”DanaWeb”).

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.