Konkurrenceforhold

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opsporer og griber vi ind over for overtrædelser af konkurrenceloven - herunder karteller. Vi godkender større fusioner og udarbejder analyser af markedsforholdene med henblik på at skabe mere velfungerende markeder.

Karteller

Hvad er et kartel, hvad er straffen og hvordan kan man slippe for straf? Se også hvad du kan gøre, hvis du har mistanke om et kartel.

Fusionskontrol

Find information om fusionsreglerne og hvordan du anmelder en fusion.

Kontakt os

Find en medarbejder i et konkurrencecenter ved at vælge det relevante område.

Nyheder

Varsling af fusion: Almindelig anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- & Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

02. oktober 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- og Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen (herefter benævnt samlet ”Targetselskaberne”). Targetselskaberne driver alle virksomhed med detailsalg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt de dertil knyttede reparationsydelser i Danmark.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Munck Forsyningsledninger A/S’ erhvervelse af enekontrol over Entrepre-nørfirmaet Ollerup A/S

26. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Autocentralen.com Holding ApS’ erhvervelse af Semler Retail Horsens A/S

21. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Autocentralen.com Holding ApS og Semler Retail Horsens A/S.

Almindelig anmeldelse af fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

20. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelig fusionsanmeldelse af SEAS-NVE Holding A/S’ erhvervelse af 68 pct. af aktierne i HMN Naturgas A/S.

Pressekontakt

Kontakt presseafdelingen på telefon 41 71 50 98.