Afgørelse

Nummer
17/01516

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem Imerco og Inspiration, efter at parterne har afgivet tilsagn. Tilsagnene indebærer, at Imerco alene overtager godt halvdelen af Inspirations butikker, og at den hidtidige ejer af Inspiration forpligter sig til at drive de resterende butikker videre samt investere yderligere i en ny og levedygtig kæde.