Afgørelse

Nummer
MTF - 17/08404

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af BESTSELLER-koncernens erhvervelse af enekontrol over Intervare A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem BESTSELLER-koncernen og Intervare A/S.