Afgørelse

Nummer
MTF-16/12871

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af K & C Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. januar 2017 en anmeldelse af en fusion mellem K & C Holding A/S og Privathospitalet Mølholm P/S.