Afgørelse

Nummer
MTF-17/13575

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. december 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem 505KDSL A/S og Gasa Group Holding A/S.