Afgørelse

Nummer
17/08607

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ejner Hessel Brande A/S’ erhvervelse af enekontrol over Mercedes-Benz Starmark I/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. august 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S og Mercedes-Benz Starmark I/S.