Afgørelse

Nummer
DIPS-16/13336

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Vestjyllands Andel a.m.b.a.s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Vestjyllands Andel a.m.b.a.(”VA”) og Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a. (”NF”).