Afgørelse

Nummer
MTF - 17/08397

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Shipping Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Danish Stevedore A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S.