Afgørelse

Nummer
17/04674

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. maj 2017 en anmeldelse af Visma Danmark Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS.