Skip navigation

Stoplov

Hvert år skal kommunerne foretage indberetninger om de midler, som de har modtaget fra deres drikke- og spildevandsselskaber. Du finder vejledning, revisorerklæring mm. for de kommunale stoplovsindberetninger under Vejledninger.

Forsyningssekretariatet håndterer de kommunale indberetninger i henhold til stoploven og den tilhørende bekendtgørelse.

Afgørelser:

Filtre

Resultater (944)