Karteller

Slip for sanktioner for at have deltaget i et kartel

Det er muligt helt at slippe for bøder og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel, hvis man samarbejder med konkurrencemyndighederne og opfylder en række betingelser. For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen leniency.