Afgørelse

Nummer
MTF - 17/11253

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2017 en anmeldelse af en fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S.