Offentlig-privat samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder offentligt-privat samarbejde.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde skal være et fast omdrejningspunkt for interessentsamarbejdet om offentlige udbud med det formål at bidrage til mere effektive og bedre udbudsprocesser samt en sund konkurrence om opgaverne.

Regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen er udnævnt som formand.

Følgende personer repræsenterer parterne:

 • Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Lydia Callesen, gruppeformand, 3F
 • Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne
 • Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner
 • Morten Mandøe, cheføkonom, Kommunernes Landsforening 
 • Jesper Langkjær, formand, IKA
 • Louise Dahl Krath Jensen, underdirektør, DI Byggeri
 • Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv
 • Jakob Scharff, branchedirektør, Dansk Industri
 • Jeppe Rosenmejer, chefjurist, SMVdanmark 
 • Signe Lynggaard Madsen, direktør, SKI 
 • Thomas Gloy, vicedirektør, Økonomistyrelsen 
 • Ingrid Melchiorsen, afdelingschef, Indenrigs- og Boligministeriet
 • Anders Mærkedahl Pedersen, vicechef, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Mette Rose Skaksen, vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Lone Ank, erhvervsøkonomisk direktør, Erhvervsministeriet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat Samarbejde.

Læs kommissoriet for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (pdf)

Læs pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet:

Nyt forum skal bidrage til bedre samarbejde mellem det offentlige og private om innovation og grønne indkøb

 

Sidst opdateret: 28. februar 2022