Offentlig-privat samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde er et udbudsfagligt råd, der har til opgave at komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud, herunder offentligt-privat samarbejde.

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde skal være et fast omdrejningspunkt for interessentsamarbejdet om offentlige udbud med det formål at bidrage til mere effektive og bedre udbudsprocesser samt en sund konkurrence om opgaverne.

Regionsdirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen er udnævnt som formand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Forum for Offentligt-Privat samarbejde.

Læs kommissoriet for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (pdf)

Læs pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: Nyt forum skal bidrage til bedre samarbejde mellem det offentlige og private om innovation og grønne indkøb

 

Sidst opdateret: 24. august 2020