Afgørelse

Nummer
MTF-17/00704

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. januar 2017 en forenklet anmeldelse af Nordisk Film A/S’ erhvervelse af 50 pct. af aktierne i ES North A/S fra Parken Sport & Entertainment A/S.