Afgørelse

Nummer
MTF - 17/12361

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Addtech Nordic AB’s erhvervelse af Sensor ECS Danmark A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. oktober 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Addtech Nordic AB og Sensor ECS Danmark A/S.