Konkurrence

Regler på konkurrenceområdet

Her kan du finde indgange til regler på konkurrenceområdet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ansvaret for det lovforberedende arbejde med konkurrenceloven. Den opgaven løser styrelsen under ministeransvar. Styrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

 

Danmarks konkurrencemyndigheder

  • Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, som udgiver analyser, vejledninger og træffer afgørelser i henhold til konkurrenceloven. I større principielle sager er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelserne.

  • Den strafferetlige forfølgelse af overtrædelser af konkurrenceloven sker hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).