Skip navigation

Regler på konkurrenceområdet

Her kan du finde indgange til regler på konkurrenceområdet.

Danmarks Konkurrencemyndigheder
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er sekretariat for Konkurrencerådet, der blandt andet træffer afgørelser i principielle og større sager.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet, uafhængig konkurrencemyndighed.

  • Den strafferetlige forfølgelse af overtrædelser af konkurrenceloven sker hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).