Afgørelse

Nummer
MTF-17/00832

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT Infrastructure III SCSP’s erhvervelse af enekontrol over Global-Connect A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem kapitalfonden EQT Infrastructure III SCSP og GlobalConnect A/S.